Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

notgiveup
9634 009d
notgiveup
8713 3999
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline
8841 3973
Reposted frommaking-love making-love viaciupciup ciupciup
notgiveup
2705 e6e6 500
Reposted frommoai moai viaciupciup ciupciup
notgiveup
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, wzruszający film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie to jest to warte wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie
http://ciupciup.soup.io/
Reposted byallayhereyes
notgiveup

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
notgiveup
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
notgiveup
2718 4402
Reposted fromlittlefool littlefool viatooskaa tooskaa
notgiveup
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMonasi Monasi
notgiveup
Reposted frombzdura bzdura viaMonasi Monasi
notgiveup
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromawkwardx awkwardx viaMonasi Monasi
notgiveup
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromawkwardx awkwardx viaMonasi Monasi
notgiveup
Reposted frombluuu bluuu viaMonasi Monasi
notgiveup
2721 3c7c
Reposted fromrol rol viakaakashy kaakashy
notgiveup
9009 8c74 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakaakashy kaakashy
notgiveup
8926 8d07
Reposted fromcalifornia-love california-love viakaakashy kaakashy
notgiveup
Im jestem starsza, im więcej ludzi poznaję, tym mniej myślę, że wiem. Jak poznać, czy ktoś jest dobry, czy nie. Jak poznać, czy związek ma szanse, czy jest skazany na rozpad? Skąd to wiadomo? Wiemy o ludziach tylko tyle, ile oni chcą, abyśmy wiedzieli.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakaakashy kaakashy
notgiveup
7608 4a81 500
Reposted fromfoods foods viakaakashy kaakashy
notgiveup
Nasze odczucia są zawsze determinowane przez znaczenie, które nadajemy warunkom i wydarzeniom. Chodzi o to, jak interpretujemy rzeczy i jakie historie tworzymy w naszych głowach na temat tego, co się dzieje – a nie o to, co się naprawdę dzieje.
Reposted fromirresponsible irresponsible viakaakashy kaakashy
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viakaakashy kaakashy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl